Teorija

Humoralna teorija Hipokrata

Humoralna teorija u osnovi drži da se ljudsko tijelo sastoji od četiri tvari koje se nazivaju 'humori' i u međusobnoj su ravnoteži.