Zdrave Navike

Pomaganje drugima - kako?

Pomaganje drugima može nas na više načina osjećati bolje. Također se čini da se osjećamo snažnije i optimističnije i pomaže nam u suočavanju s teškim situacijama.