Biografija

Sapfo iz Lezbosa, žena utihnula

Malo je ženskih imena koja se ističu u cijeloj ljudskoj povijesti. Među svim tim muškim imenima postoji i jedno koje svijetli vlastitom svjetlošću: Sapfo s Lezbosa.